กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

โดย: thaismeacc [IP: 113.53.144.xxx]
เมื่อ: 2019-10-28 00:16:53
กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยhttp://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news57_2562.pdf

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,218