บริการงานด้านเอกสาร ธุรการ บัญชี ภาษีในภาคธุรกิจ : -

Line ID :@thaismeacc
  • ด้านบัญชี

  • ด้านวางระบบบัญชี

  • ด้านตรวจสอบบัญชี

  • ด้านธุรการเอกสารบัญชี/การเงิน

  • ด้านเงินเดือนและประกันสังคม

  • ด้านจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์

 

            บริษัท ไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัด  ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร  วางระบบบัญชีในภาคธุรกิจเอกชน งานด้านธุรการเอกสารบัญชี การจัดการเงินเดือน ประกันสังคม  ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    
            ธุรกิจดำเนินการมากว่า 15 ปี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชี ภาษีและงานด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนงานจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมให้บริการอยู่ประจำสำนักงาน  ในการบริหารงานภายใต้ Concept ที่ว่า "ให้พิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย"

Visitors: 79,281