การโฆษณา

โดย: Sir [IP: 176.125.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-16 21:17:44
การโฆษณาเป็นช่องทางเดียวที่สื่อสารคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้คน เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้โดยการเตือนผู้คนว่าผลิตภัณฑ์. การตลาด ใช้เพื่อโน้มน้าวลูกค้าเป้าหมายว่าสินค้าหรือบริการที่นำเสนอนี้เหนือกว่าคู่แข่ง และเพื่อปรับปรุงการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์ การโฆษณามีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่โดยยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มความต้องการหรือความต้องการสินค้าของลูกค้าอีกด้วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,639