สัตว์ตัวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน?

โดย: ตะ [IP: 196.245.151.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 17:50:00
สัตว์ตัวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน? สัตว์เลี้ยงกินอะไร? สัตว์เลี้ยงต้องการการออกกำลังกายมากแค่ไหน สัตว์เลี้ยง  มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน? ค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่คะ? ฉันมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลและทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่? สัตว์เลี้ยงชนิดนี้ต้องมีถิ่นที่อยู่ประเภทใดเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี? สัตว์เลี้ยงตัวนี้ต้องการการออกกำลังกายประเภทใด? อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้าน อพาร์ทเมนต์ หรือคอนโดมิเนียมของฉันได้หรือไม่? มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอที่จะดูแลหรืออยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงหรือไม่?

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,643