เมื่อคุณได้รับความภักดีจากลูกค้าแล้ว

โดย: ตะ [IP: 45.14.71.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 17:30:59
เมื่อคุณได้รับความภักดีจากลูกค้าแล้ว ให้นำสิ่งนั้นมาใช้เพื่อคุณโดยขอให้พวกเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ ลูกค้าปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด แต่คุณไม่สามารถนิ่งเฉยและรอให้พวกเขานำเพื่อนร่วมงาน ดึงดูดลูกค้า  เพื่อน และครอบครัวมาที่ธุรกิจของคุณได้ ให้ควบคุมและสร้างแนวทางที่เป็นระบบเพื่อขอการอ้างอิงจากลูกค้าที่พึงพอใจของคุณแทน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,063