โรคเหงือก

โดย: ตะ [IP: 194.34.132.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 11:58:19
โรคเหงือก โรคเหงือกเริ่มต้นเมื่อคราบพลัคสะสมตามและใต้แนวเหงือก คราบจุลินทรีย์ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ทำร้ายเหงือกและกระดูกที่ยึดฟันของคุณ โรคเหงือกที่ไม่รุนแรงอาจทำให้เหงือกของคุณแดง ช่องปาก  เจ็บ และมีแนวโน้มที่จะมีเลือดออก ปัญหานี้เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวัน โรคเหงือกในรูปแบบที่รุนแรงกว่าที่เรียกว่าโรคปริทันต์อักเสบ จะต้องได้รับการรักษาโดยทันตแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษา การติดเชื้อนี้อาจทำให้เกิดอาการเจ็บ มีเลือดออกตามไรฟัน ปัญหาในการเคี้ยวอาหารอย่างเจ็บปวด และอาจถึงขั้นสูญเสียฟันได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,060