บทบาทของการนิเทศการศึกษา

โดย: ธีร์ [IP: 156.146.50.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 17:36:03
การกำกับดูแลสมัยใหม่มีความครอบคลุมโดยธรรมชาติ โฆษณา หมดยุคที่ให้ความสำคัญเพียงแต่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนและการเติบโตทางวิชาชีพของครูซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการนิเทศเท่านั้น แต่ปัจจุบันแนวคิดของการกำกับดูแลสมัยใหม่ได้เพิ่มเขตอำนาจศาลให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ตอนนี้หมายถึงการนิเทศ  การนิเทศการศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ เพื่อรับรองการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและการเติบโตทางวิชาชีพของครูและการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้การสอนทั้งหมด ในแง่นี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการนิเทศสมัยใหม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,645