โรคหัวใจพบได้บ่อยแค่ไหน?

โดย: นา [IP: 45.14.71.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 12:07:32
โรคหัวใจพบได้บ่อยแค่ไหน? โรคหัวใจคร่าชีวิตผู้คนในสหรัฐอเมริกามากกว่าโรคอื่นๆ ในปี 2563 โรคหัวใจทำให้มีผู้เสียชีวิต หัวใจ  1 ใน 5 ราย นั่นคือเกือบ 700,000 คน โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นโรคหัวใจชนิดที่พบบ่อยที่สุด มีผู้เสียชีวิตประมาณ 380,000 ราย โรคหัวใจมีผลกระทบต่อใครบ้าง? โรคหัวใจส่งผลกระทบต่อผู้คนจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงเพศ โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,286