บทบาทของการส่งเสริมการขาย

โดย: บีม [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 12:40:03
บทบาทของการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมส่งเสริมการขายสามารถดำเนินการได้โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ โปรโมชั่น  โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า โปรโมชั่นจะสื่อสารข้อความของแบรนด์ไปยังผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงโทรทัศน์ วิทยุ แหล่งช้อปปิ้ง ป้ายโฆษณา นิตยสาร และโซเชียลมีเดีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,069