การเพิ่มของน้ำหนักในการตั้งครรภ์จะแตกต่างกันอย่างมาก

โดย: ธาม [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 12:12:20
การเพิ่มของน้ำหนักในการตั้งครรภ์จะแตกต่างกันอย่างมาก หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นระหว่าง เพิ่มน้ำหนัก  10 กก. ถึง 12.5 กก. (22 ปอนด์ถึง 28 ปอนด์) โดยน้ำหนักส่วนใหญ่จะเพิ่มหลังจากสัปดาห์ที่ 20 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกน้อยของคุณเติบโตขึ้น แต่ร่างกายของคุณก็จะสะสมไขมันไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสร้างน้ำนมแม่หลังจากที่ลูกน้อยของคุณเกิด การมีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพสำหรับคุณหรือทารกในครรภ์ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,637