ความมั่นใจในตนเองคืออะไร?

โดย: มิมิมิมิ [IP: 66.90.72.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:35:47
ความมั่นใจในตนเองเป็นมุมมองทั่วไปว่าคุณมีแนวโน้มที่จะทำงานหรือเป้าหมายให้สำเร็จโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด ตามที่นักจิตวิทยา Albert Bandura กล่าว" ความมั่นใจ ในตนเองคือความเชื่อในความสามารถของบุคคลในการจัดระเบียบและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นในการจัดการสถานการณ์ที่คาดหวัง" วิธีที่คุณรับรู้ทักษะ ความสามารถ และการตัดสินของคุณส่งผลต่อความเชื่อในตนเองอย่างเห็นได้ชัด และมุมมองของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มที่คุณจะประสบความสำเร็จในงานใดๆ ก็ตาม ประโยชน์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,062