ชนพื้นเมืองในพื้นที่กินมะละกอและนำไปใช้เป็นยา

โดย: อ๊อฟ [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 11:45:47
ชนพื้นเมืองในพื้นที่กินมะละกอและนำไปใช้เป็นยา มะละกอ  ในช่วงทศวรรษที่ 1500 และ 1600 ชาวอาณานิคมสเปนและโปรตุเกสได้นำเมล็ดพันธุ์พืชไปยังพื้นที่เขตร้อนอื่นๆ ของโลก รวมถึงฟิลิปปินส์และอินเดีย ปัจจุบัน ฮาวาย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย และภูมิภาคเขตร้อนในแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่ผลิตมะละกอที่มีผลมากที่สุด การทำฟาร์มมะละกอขนาดเล็กยังคงมีอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,666