ความคิดเชิงบวก

โดย: เฌอแตม [IP: 45.38.189.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:40:49
ประโยชน์ของการคิดเชิงบวก การศึกษาจำนวนมากได้พิจารณาบทบาทของการมองโลกในแง่ดีและการคิดเชิงบวกต่อสุขภาพจิตและร่างกาย ไม่ชัดเจนเสมอไปว่าสิ่งใดเกิดก่อน ความคิดเชิงบวก ความคิดหรือประโยชน์เหล่านี้ แต่ไม่มีข้อเสียในการมีทัศนคติที่ดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,063