น้ำตาลในเลือด

โดย: ดาริน [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:23:35
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (น้ำตาล) คืออะไร? การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดคือการตรวจเลือดที่คัดกรองโรคเบาหวาน เป็นหลัก โดยการวัดระดับกลูโคส (น้ำตาล) ในเลือดของคุณ น้ำตาลในเลือด การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดมีสองประเภทหลัก การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดของเส้นเลือดฝอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะเก็บเลือดหนึ่งหยด ซึ่งโดยปกติจะมาจากปลายนิ้ว การทดสอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแถบทดสอบและเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,996