โรคเบาหวานประเภท 1เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

โดย: บี [IP: 45.14.71.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 12:19:39
โรคเบาหวานประเภท 1เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ระบบของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อ โจมตีและทำลายเบต้า เซลล์ที่ผลิต โรคเบาหวาน  อินซูลินของตับอ่อน นักวิทยาศาสตร์คิดว่าโรคเบาหวานประเภท 1 เกิดจากยีนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไวรัส ที่อาจกระตุ้นให้เกิดโรค การศึกษาต่างๆ เช่นTrialNet External linkกำลังทำงานเพื่อระบุสาเหตุของโรคเบาหวานประเภท 1 และวิธีการที่เป็นไปได้ในการป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,636