นิสัยของแมลงวันสกปรกเอื้อต่อการแพร่กระจาย

โดย: อ๊อฟ [IP: 94.137.94.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 12:10:57
นิสัยของแมลงวันสกปรกเอื้อต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ แมลงวันโสโครกมักจะกินและวางไข่บนขยะ แมลงวัน  มูลสัตว์ และซากศพ ก่อนที่จะปนเปื้อนอาหารของมนุษย์และพื้นผิวการเตรียมอาหารด้วยการร่อนลงบนพวกมัน เมื่อให้อาหาร แมลงวันบ้านจะสำรอกสิ่งที่อยู่ในกระเพาะกลับไปบนอาหารเพื่อทำให้เป็นของเหลวก่อนกลืนเข้าไป นอกจากนี้ยังอาจปนเปื้อนอาหารและพื้นผิวโดยการถ่ายอุจจาระ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,070