สาเหตุของมลพิษทางน้ำคืออะไร?

โดย: ตะ [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 12:06:38
สาเหตุของมลพิษทางน้ำคืออะไร มลพิษทางน้ำ  น้ำมีความเสี่ยงต่อมลภาวะเป็นพิเศษ น้ำที่รู้จักกันในชื่อ ตัวทำละลายสากล สามารถละลายสารได้มากกว่าของเหลวอื่นๆ บนโลก นี่คือเหตุผลที่เรามี Kool-Aid และน้ำตกสีฟ้าสดใส นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียได้ง่ายมาก สารพิษจากฟาร์ม เมือง และโรงงานจะละลายและปะปนไปด้วยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,666