การให้บริการ

โดย: นารา [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:25:33
มีบริการอะไรบ้าง? บริการเป็นกิจกรรมมูลค่าเพิ่มที่จับต้องไม่ได้ที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่บริษัททำเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและสร้างรายได้ การให้บริการ บริการอาจเป็นแบบกายภาพหรือดิจิทัล การบริการทางกายภาพคือบริการที่คุณสามารถสัมผัส รู้สึก หรือมองเห็นได้ เช่น การตัดผมหรือการนวด บริการดิจิทัลคือบริการที่มีอยู่ในโลกดิจิทัลเช่น แอปหรือเว็บไซต์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,046