ความเศร้าโศก

โดย: มอนเน่ [IP: 193.29.107.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 13:47:57
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุเฉพาะประการหนึ่ง ความทุกข์ หมายถึงความวิตกกังวล ความปวดร้าว หรือความทุกข์ทรมานเฉียบพลันที่เกิดจากแรงกดดันของปัญหาหรือความทุกข์ยาก ความเศร้าโศก ความทุกข์ยาก บ่งบอกถึงความเจ็บปวดหรือความอนาถของร่างกายหรือจิตใจอย่างไม่หยุดยั้งขณะที่วิญญาณบดขยี้ วิบัติ คือความโศกเศร้าหรือความทุกข์ยากอย่างลึกล้ำหรือไม่อาจปลอบใจได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,636