ระหว่างตั้งครรภ์

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 13:39:58
อาการทั่วไปของการตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง? ทุกคนประสบกับอาการของการตั้งครรภ์ที่แตกต่างกันและในเวลาต่างกัน ระหว่างตั้งครรภ์ สิ่งสำคัญคืออย่าเปรียบเทียบการตั้งครรภ์ของคุณกับของคนอื่น เนื่องจากอาการของการตั้งครรภ์อาจแตกต่างกันอย่างมาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,638