ความดันโลหิตสูง

โดย: เฌอแตม [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 12:53:58
ความดันโลหิตสูง (hypertension) ไม่มีอาการและอาจเป็นอันตรายได้หากไม่ได้รับการรักษา ความดันโลหิตสูงทำให้คุณเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และปัญหาอื่นๆ ความดันโลหิตสูง เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ตระหนักรู้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาสามารถช่วยให้คุณรักษาความดันโลหิตได้ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,645