โภชนาการสำหรับเด็กมีแนวคิดเดียวกันกับโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่

โดย: นา [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 11:42:33
โภชนาการสำหรับเด็กมีแนวคิดเดียวกันกับโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ ทุกคนต้องการสิ่งประเภทเดียวกัน เช่น วิตามิน แร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าสารอาหาร โภชนาการ  เด็กต้องการสารอาหารจำเพาะในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย รูปแบบการกินที่ดีที่สุดเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กจะพิจารณาจากอายุ ระดับกิจกรรม และลักษณะอื่นๆ ของเด็ก ตรวจสอบโภชนาการพื้นฐานสำหรับเด็กเหล่านี้โดยอิงตามแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันฉบับล่าสุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,993