อาการคาร์ดิโอไมโอแพที Hypertrophic

โดย: พลอย [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 11:38:11
อาการคาร์ดิโอไมโอแพที พัฒนาการ  Hypertrophic แม้ว่าเด็กจำนวนมากที่มี HCM จะไม่มีอาการ แต่บางคนอาจมีอาการจากการออกกำลังกายซึ่งอาจรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอก HCM มีความเชื่อมโยงกับจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติที่คุกคามถึงชีวิต ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการหมดสติ (หมดสติหรือหมดสติ) หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันในนักกีฬารุ่นเยาว์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,069