โรคหลอดเลือดสมองเป็นคำที่ใช้เรียกภาวะต่างๆ

โดย: นา [IP: 37.120.217.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 12:20:25
โรคหลอดเลือดสมองเป็นคำที่ใช้เรียกภาวะต่างๆ หลอดเลือด  ที่ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดในสมองของคุณ ซีรีโบร หมายถึงสมองของคุณ และ หลอดเลือด หมายถึงหลอดเลือดของคุณ (หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ) โรคหลอดเลือดสมองอาจทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังสมองของคุณลดลง (ขาดเลือด) หรือมีเลือดออก (ตกเลือด) ในสมองส่วนหนึ่งของคุณ ทั้งสองเงื่อนไขโดยทั่วไปเรียกว่า โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดในสมองอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ เช่นเดียวกับภาวะหลอดเลือดอื่นๆ อีกมากมาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,046