ประสบการณ์ในอดีตหรือวัยเด็ก

โดย: พลอย [IP: 94.137.94.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 12:16:12
ประสบการณ์ในอดีตหรือวัยเด็ก วิตกกังวล  ประสบการณ์ที่ยากลำบากในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่เป็นสาเหตุของปัญหาความวิตกกังวล การเผชิญกับความเครียดและความบอบช้ำทาง  จิตใจเมื่อคุณยังเด็กมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมาก ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาความวิตกกังวลได้แก่ การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางอารมณ์ ละเลย สูญเสียพ่อแม่ ถูกรังแกหรือถูกกีดกันจากสังคม ประสบกับการเหยียดเชื้อชาติ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,665