ไม่ก่อให้เกิดออทิสติก

โดย: พลอย [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 12:30:46
ไม่ก่อให้เกิดออทิสติก การศึกษาวิจัยไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน MMR กับออทิสติก อย่าทำงานหนักเกินไปหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง การให้วัคซีนแก่เด็กและผู้ใหญ่หลาย ๆ ครั้งพร้อมกันนั้นปลอดภัย และลดปริมาณการฉีดที่จำเป็น การฉีดวัคซีน  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรืออาการอื่นๆ – หลักฐานปัจจุบันทั้งหมดบอกเราว่าการฉีดวัคซีนปลอดภัยกว่าการไม่ฉีดวัคซีน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,050