หน้าที่งานของคุณในฐานะทันตแพทย์

โดย: บี [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 11:50:21
หน้าที่งานของคุณในฐานะทันตแพทย์ ได้แก่ การบูรณะและเปลี่ยนฟันที่ได้รับความเสียหายจากโรคหรือการบาดเจ็บ ทันตกรรม  และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสอนผู้ป่วยของคุณถึงวิธีการใช้ไหมขัดฟัน แปรงฟัน และเลือกอาหารที่เหมาะสม งานอื่นๆ ได้แก่ การอุดหลุมร่องฟันบนฟัน การถอดแม่พิมพ์ฟัน การถอนฟัน และการทำหัตถการทางทันตกรรมเพื่อความงามเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของผู้ป่วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,056