โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรังเป็นกลุ่มอาการที่รวมถึงโรคปอดอุดกั้น

โดย: อ๊อฟ [IP: 188.214.122.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 13:01:31
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรังเป็นกลุ่มอาการที่รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ถุงลมโป่งพอง และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอด  โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในสหรัฐอเมริกา1โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกี่ยวข้องกับการตีบหรืออุดตันของทางเดินหายใจซึ่งทำให้การไหลของอากาศลดลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,359