อาจเป็นประโยชน์ต่อสมองที่แก่ชรา

โดย: มิมิมิมิ [IP: 185.185.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 15:25:47
ภาวะเช่นอัลไซเมอร์จะพบได้บ่อยมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น และมักเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์สมองอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ การสะสมของชิ้นส่วนโปรตีนในสมองทำหน้าที่ชะลอวิธีคิดและความทรงจำของบุคคล อบเชย มีสารประกอบ 2 ชนิดที่ดูเหมือนจะยับยั้งการสะสมของโปรตีนเหล่านี้ หลักฐานส่วนใหญ่นี้ได้มาจากการศึกษาในสัตว์และในหลอดทดลอง ดังนั้นจึงยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนรู้ว่าผลกระทบนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,059