คุณวิ่งเป็นระยะทางหลายไมล์และส่งผลให้สูญเสียอิเล็กโทรไลต์

โดย: จั้ม [IP: 116.90.74.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 13:38:04
คุณวิ่งเป็นระยะทางหลายไมล์และส่งผลให้สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ไปจำนวนมากเนื่องจากเหงื่อ และอาจใช้ไกลโคเจนที่สะสมไว้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับระยะทางที่คุณวิ่ง อาหาร  กล้ามเนื้อของคุณทำงานหนักและส่งผลให้มีรอยฉีกขาดเล็กๆ น้อยๆ อยู่ในนั้นซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมและสร้างใหม่ เป้าหมายคือการเติมเต็มอิเล็กโทรไลต์และคาร์โบไฮเดรตที่สูญเสียไป และรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยในการฟื้นฟูและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,644