สถานที่รับเครื่องปั๊มนม

โดย: นา [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 12:13:45
สถานที่รับเครื่องปั๊มนม คุณสามารถหาซื้อเครื่องปั๊มนมได้ที่ร้านค้าปลีก โรงพยาบาลในพื้นที่ของคุณ ผ่านประกันเอกชนหรือ Medicaid หรือผ่านโครงการของรัฐบาลกลาง เครื่องปั๊มนม  เช่น โครงการโภชนาการเสริมพิเศษสำหรับสตรี ทารก และเด็ก (WIC) อย่าซื้อเครื่องปั๊มนมที่ใช้แล้วมาก่อน ปั๊มที่ขายมือสองอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,049