ฉลากอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีฉลาก

โดย: พลอย [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-08-26 09:23:28
ฉลากอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีฉลาก อาหารเสริม ซึ่งแสดงรายการส่วนผสมออกฤทธิ์ อาหารเสริม  ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ( ขนาดยา ) รวมถึงส่วนผสมอื่นๆ เช่นสารตัวเติม สารยึดเกาะและเครื่องปรุง ผู้ผลิตแนะนำขนาดหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจตัดสินใจว่าปริมาณที่แตกต่างกันนั้นเหมาะสมกับคุณมากกว่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,048