รเน่าเสียของอาหารอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

โดย: บีม [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 12:47:49
การเน่าเสียของอาหารอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้อาหารไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ของ มนุษย์ ถนอมอาหาร  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของแมลง หรือการย่อยสลายโดยเอนไซม์ภายนอก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,658