เด็กสุขภาพดีจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น

โดย: ธาม [IP: 156.146.50.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 11:56:08
เด็กสุขภาพดีจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น โภชนาการ  ผู้ที่มีโภชนาการเพียงพอจะมีประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถสร้างโอกาสที่จะค่อยๆ ทำลายวงจรแห่งความยากจนและความหิวโหยได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,357