วัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพจิตมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการถูกกีดกันทางสังคม

โดย: อ๊อฟ [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 12:25:27
วัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพจิตมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการถูกกีดกันทางสังคม ภาวะซึมเศร้า  การเลือกปฏิบัติ การตีตรา (ส่งผลต่อความพร้อมในการขอความช่วยเหลือ) ปัญหาทางการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพกายไม่ดี และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,279