การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย 60 นาที

โดย: พลอย [IP: 87.249.139.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 12:19:49
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย 60 นาทีขึ้นไปในแต่ละวัน พลศึกษา  เด็กและวัยรุ่นควรรวมกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,645