เขตการศึกษาทั่วประเทศเริ่มใช้โปรแกรมตรวจจับภัยคุกคาม

โดย: พลอย [IP: 146.70.182.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 12:00:07
เขตการศึกษาทั่วประเทศเริ่มใช้โปรแกรมตรวจจับภัยคุกคามและป้องกันความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ภัยคุกคาม  อย่างไรก็ตาม การนำไปปฏิบัติมีความซับซ้อนและต้องการความร่วมมืออย่างมากกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกโรงเรียนของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,637