ความปลอดภัยของเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดย: พลอย [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 11:55:57
ความปลอดภัยของเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความปลอดภัย  เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ใหญ่ที่จะต้องปกป้องเด็กในความดูแลของเราจากอันตราย จนกว่าพวกเขาจะโตพอที่จะวางมาตรการป้องกันและเข้าใจผลของการไม่อยู่อย่างปลอดภัย ผู้ใหญ่จำเป็นต้องเข้าใจความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างดีในทุกรูปแบบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,051