การเลี้ยงลูก

โดย: โสน [IP: 84.252.112.xxx]
เมื่อ: 2023-08-19 14:45:30
สมมติฐานที่มีมาอย่างยาวนานว่าพ่อแม่ยืนยันว่ามีอิทธิพลโดยตรงและมีอิทธิพลต่อลูกของพวกเขาผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมได้แทรกซึมอยู่ในการวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตลอดจนระบบความเชื่อทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ การเลี้ยงลูก หากเด็กทำได้ดี ก็เป็นเครดิตของผู้ปกครอง ถ้าผลออกมาไม่ดี ก็เป็นความผิดของพ่อแม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,051