ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นที่ปากและสิ้นสุดที่ทวารหนัก

โดย: ส้ม [IP: 62.112.9.xxx]
เมื่อ: 2023-08-19 12:06:58
ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นที่ปากและสิ้นสุดที่ทวารหนัก มีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อยาวถึง 10 เมตร มีอวัยวะย่อยอาหารติดอยู่ตลอดทาง แหล่งกักเก็บจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ เช่น แบคทีเรีย ระบบย่อยอาหาร  อาศัยอยู่ภายในลำไส้ใหญ่ และในส่วนอื่นๆ ของระบบย่อยอาหาร ในระดับที่น้อยกว่า แบคทีเรียเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,289