อาหารเป็นพิษในระหว่างตั้งครรภ์

โดย: ธาม [IP: 193.29.107.xxx]
เมื่อ: 2023-08-18 12:44:12
อาหารเป็นพิษในระหว่างตั้งครรภ์—และนอกการตั้งครรภ์—เกิดขึ้นเมื่อคุณกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ครรภ์เป็นพิษ  (เช่น แบคทีเรีย ปรสิต และไวรัส) และทำให้คุณป่วยได้ ตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( FDA )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,637