การปลูกฝังนิสัย

โดย: ออร์แกน [IP: 212.30.60.xxx]
เมื่อ: 2023-08-17 14:52:26
แล้วมืออาชีพจะปลูกฝังนิสัยเชิงบวกและลบนิสัยเชิงลบได้อย่างไร? ผู้ร่วมงาน 16 คนของForbes Coaches Councilเสนอคำแนะนำอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนานิสัยที่เป็นประโยชน์ การปลูกฝังนิสัย ในขณะที่ลดนิสัยที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,638