แลคโตส

โดย: เฌอแตม [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-17 14:41:30
บางครั้งเรียกว่าน้ำตาล นม เป็นน้ำตาลที่ได้จากสัตว์ทั่วไปเท่านั้น แลคโตสสามารถเตรียมได้จากเวย์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเนยแข็ง การหมักแลคโตสโดยจุลินทรีย์ แลคโตส เช่น แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัสเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกรดแลคติก ทางอุตสาหกรรม การแพ้แลคโตสของมนุษย์มีอาการท้องร่วงและท้องอืดและไม่สบาย การแพ้แลคโตสอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วงในเด็กแรกเกิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,660