ดูแลเด็ก

โดย: เฌอแตม [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-08-17 14:23:23
แม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลลูกของตน แต่โดยทั่วไปแล้วการดูแลลูกหมายถึงการดูแลโดยผู้ดูแลที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเด็ก การดูแลเด็กเป็นหัวข้อกว้างๆ ที่ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบัน บริบท กิจกรรม และอนุสัญญาทางสังคมและวัฒนธรรม ดูแลเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันและมักถูกมองข้ามในพัฒนาการของเด็ก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,370