การศึกษาสัดส่วนร่างกายหรือที่เรียกว่ามานุษยวิทยา

โดย: บีม [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-17 12:10:23
การศึกษาสัดส่วนร่างกายหรือที่เรียกว่ามานุษยวิทยา ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโต สัดส่วน  พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในกลุ่มประชากรและกลุ่มอายุต่างๆ บทความนี้ครอบคลุมแนวคิดเรื่องสัดส่วนของร่างกาย อธิบายความสำคัญ และวิธีการวัดสัดส่วน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,045