วารสารมักจะไม่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการติดยาหรือแอลกอฮอล์

โดย: พลอย [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 12:35:38
วารสารมักจะไม่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการติดยาหรือแอลกอฮอล์ เว้นแต่จะมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสองทาง ยินดีต้อนรับต้นฉบับเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างเท่าเทียมกัน สุขภาพจิต  หัวข้อสำหรับบทความอาจรวมถึงแต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียง ประสิทธิผลของบริการ การพัฒนามาตรการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,064