ค่าดัชนีมวลกายไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคอ้วนอย่างแน่ชัด

โดย: บีม [IP: 5.8.16.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 12:10:05
ค่าดัชนีมวลกายไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคอ้วนอย่างแน่ชัด เนื่องจากผู้ที่มีกล้ามเนื้อมากบางครั้งมีค่าดัชนีมวลกายสูงโดยไม่มีไขมันส่วนเกิน โรคอ้วน  แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ว่าพวกเขามีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ น้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,667