การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ

โดย: ส้ม [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 12:47:07
การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกในครรภ์อีกด้วย 1,4ทุกๆ ปี ทารกในสหรัฐอเมริกาประมาณ ภาวะเจริญพันธุ์  400,000 คนต้องสัมผัสกับควันบุหรี่และสารเคมีในครรภ์ 2ทารกเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,362