การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่ออวัยวะเกือบทุกชนิดในร่างกาย

โดย: ส้ม [IP: 194.34.132.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 12:43:18
การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่ออวัยวะเกือบทุกชนิดในร่างกาย รวมทั้งหัวใจ หลอดเลือด ปอด ตา ปาก อวัยวะสืบพันธุ์ กระดูก กระเพาะปัสสาวะ โรคหัวใจ  และอวัยวะย่อยอาหาร เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการสูบบุหรี่ส่งผลต่อปอดอย่างไรโดยการอ่านเกี่ยวกับ โรคปอด อุด กั้นเรื้อรัง ( COPD ) และโรคหลอดลมอักเสบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,666