นิโคตินเป็นสารเสพติดในควันบุหรี่ที่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป

โดย: นา [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 12:27:00
นิโคตินเป็นสารเสพติดในควันบุหรี่ที่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป นอกจากนิโคตินแล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่ยังสูดดมสารเคมีอื่นๆ ทางเดินหายใจ  อีกประมาณ 7,000 ชนิดในควันบุหรี่ สารเคมีเหล่านี้จำนวนมากมาจากการเผาใบยาสูบ สารประกอบเหล่านี้บางชนิดมีฤทธิ์ทางเคมีและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและสร้างความเสียหายในร่างกาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,990